#slideshow-1 #slideshow-2 #slideshow-3 #slideshow-4

آغاز به کار مجدد سایت اطلاع رسانی خوانسار

سرویس اجتماعی- پایگاه اطلاع رسانی خوانسارنیوز که به دلیل مشکلات فنی از دسترس خارج شده

مصوبات شورای اداری ۲۲/۸/۹۶ خوانسار با حضور استاندار اصفهان

سرویس اجتماعی- در پی حضور دکتر مهرعلیزاده، استاندار اصفهان، در شهرستان خوانسار مصوباتی برای پیشبرد

تأکید استاندار اصفهان در رفع مشکلات مالی پروژه‌های راهسازی شهرستان خوانسار

استاندار اصفهان ضمن بازدید از شهرستان خوانسار خواستار رفع هرچه سریعتر مسائل و مشکلات مالی

استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

اصفهان-ایرنا- استاندار جدید اصفهان در نخستین سفر شهرستانی خود در استان با حضور در خوانسار
اجتماعی
آرشیو +
آغاز به کار مجدد سایت اطلاع رسانی خوانسار

آغاز به کار مجدد سایت اطلاع رسانی خوانسار

سرویس اجتماعی- پایگاه اطلاع رسانی خوانسارنیوز که به دلیل مشکلات

ادامه خبر
مصوبات شورای اداری ۲۲/۸/۹۶ خوانسار با حضور استاندار اصفهان

مصوبات شورای اداری ۲۲/۸/۹۶ خوانسار با حضور استاندار اصفهان

سرویس اجتماعی- در پی حضور دکتر مهرعلیزاده، استاندار اصفهان، در

ادامه خبر
استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

اصفهان-ایرنا- استاندار جدید اصفهان در نخستین سفر شهرستانی خود در

ادامه خبر
اقتصادی
آرشیو +
تأکید استاندار اصفهان در رفع مشکلات مالی پروژه‌های راهسازی شهرستان خوانسار

تأکید استاندار اصفهان در رفع مشکلات مالی پروژه‌های راهسازی شهرستان خوانسار

استاندار اصفهان ضمن بازدید از شهرستان خوانسار خواستار رفع هرچه

ادامه خبر
استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

اصفهان-ایرنا- استاندار جدید اصفهان در نخستین سفر شهرستانی خود در

ادامه خبر
سیاسی
آرشیو +
استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

اصفهان-ایرنا- استاندار جدید اصفهان در نخستین سفر شهرستانی خود در

ادامه خبر
گالری
آرشیو +
آغاز به کار مجدد سایت اطلاع رسانی خوانسار
مصوبات شورای اداری ۲۲/۸/۹۶ خوانسار با حضور استاندار اصفهان
تأکید استاندار اصفهان در رفع مشکلات مالی پروژه‌های راهسازی شهرستان خوانسار
استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد
اجتماعی
آرشیو +

آغاز به کار مجدد سایت اطلاع رسانی خوانسار

سرویس اجتماعی- پایگاه اطلاع رسانی خوانسارنیوز که به دلیل مشکلات فنی از دسترس خارج شده بود مجددا آغاز به کارنمود.

مصوبات شورای اداری ۲۲/۸/۹۶ خوانسار با حضور استاندار اصفهان

سرویس اجتماعی- در پی حضور دکتر مهرعلیزاده، استاندار اصفهان، در شهرستان خوانسار مصوباتی برای پیشبرد برخی از پروژه های مهم

استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

اصفهان-ایرنا- استاندار جدید اصفهان در نخستین سفر شهرستانی خود در استان با حضور در خوانسار از تونل در حال احداث

اقتصادی
آرشیو +

تأکید استاندار اصفهان در رفع مشکلات مالی پروژه‌های راهسازی شهرستان خوانسار

استاندار اصفهان ضمن بازدید از شهرستان خوانسار خواستار رفع هرچه سریعتر مسائل و مشکلات مالی پروژه‌های راهسازی این شهرستان شد.

استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

اصفهان-ایرنا- استاندار جدید اصفهان در نخستین سفر شهرستانی خود در استان با حضور در خوانسار از تونل در حال احداث

سیاسی
آرشیو +

استاندار اصفهان از پروژه های عمرانی خوانسار بازدید کرد

اصفهان-ایرنا- استاندار جدید اصفهان در نخستین سفر شهرستانی خود در استان با حضور در خوانسار از تونل در حال احداث