ارتباط با ما

طفا نظرات، انتقادات و یا مطالب ارزنده خود را از طریق فرم زیر به مدیریت سایت منعکس فرمایید.

همچنین می توانید مطالب خود را از طریق یکی از ایمیلهای زیر به خوانسارنیوز ارسال فرمایید:

پست الکترونیکی خوانسارنیوز:

info@khansarnews.ir

پست الکترونیکی مدیر مسوول:

khosro1977@gmail.com

آیدی تلگرامی مدیر مسوول:

@khosrodahaghin

آیدی اینستاگرامی مدیر مسوول:

@khosrodahaghin

شماره تماس مدیر: ۰۹۱۳۳۷۱۸۸۴۹

جهت تسریع در بررسی پیشنهاد می شود، ارسال ایمیل را از طریق فرم  زیر به مدیریت اعلام فرمایید.

با تشکر